​RANDERS BO- OG ERHVERVSTRÆNING er et helhedsorienteret tilbud til dig, der har brug for et individuelt tilrettelagt forløb med støtte i hverdagen og/eller hjælp til job og uddannelse.

 

Vi tilbyder STU, bostøtte og/eller erhvervsstøtte for unge som enten bor hjemme, bor selv eller bor i vores bokollegie. 

 

Vores primære målgruppe er unge i alderen 18-30 år med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Det vil sige, unge, der har svært ved at begå sig i det ordinære uddannelsesystem, blandt andet på grund af boglige vanskeligheder. Disse vanskeligheder kan ofte skyldes diagnoser af forskellig art.

Vi har mange års erfaring og særlig uddannelse i arbejdet med unge med diagnoser som primært ADHD, Tourette, OCD, Aspergers Syndrom og forskellige autismeformer. Vores tilgang til den enkelte elev er dog ikke diagnosen, men det unge menneske bag diagnosen.

 

Herudover tilbyder vi startboliger til uddannelsesparate unge.

RANDERS BO- OG ERHVERVSTRÆNING blev i starten af 1999 etableret som en selvejende institution af Jysk børneforsorg/ Fredehjem i samarbejde med Randers Kommune.