Den unges økonomi 


Unge, som er tilknyttet Randers Bo- og Erhvervstræning, modtager oftest ydelser efter Aktivloven, f.eks kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse. 
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU, er ikke SU-berettiget, hvorfor de unge modtager uddannelseshjælp under deres uddannelse. 

Økonomi i de interne bokollegier:
De interne bokollegier er boligforeningslejligheder, og der kan således søges boligindskudslån hos kommunen i forbindelse med indflytning. 
Udgifterne i de interne bokollegier er som følger:

  

Strømmen 5, udgifter månedligt:

Husleje 2.564,50 kr.

El, vand, varme, internet 550 kr.

I alt 3.114,50 kr. plus kostpenge 900 kr.

Boligindskud 9.345 kr.

Adelgade 12, udgifter månedligt:

Husleje 3.250 kr.

El, vand, varme, internet 550 kr.

I alt 3.800 kr. plus kostpenge 900 kr.

Boligindskud 14.149

Den unges/elevens økonomi