Interne bokollegier

Randers Bo- og Erhvervstræning har to interne bokollegier, ét i Adelgade 12, hvor der er 14 lejligheder og ét på Strømmen 5, hvor der er 7 lejligheder. I kollegiet på Strømmen bor der desuden også en støttebeboer.

Vores interne tilbud er individuelt og helhedsorienteret, hvor der både bevilges bostøtte og erhvervsforløb. Tilbuddet er relevant for unge mellem 18 - 25 år med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, og/eller diagnoser indenfor autismespektret, ADHD eller lignende. Vigtigst er ikke, hvilken diagnose den unge har, men hvorvidt den unge vurderes at kunne profitere af tilbuddene ved Randers Bo- og Erhvervstræning. 

 

Botræning

I bokollegierne i Adelgade og på Strømmen vil der foregå en oplæring i de færdigheder, der er nødvendige for senere at kunne bo selvstændigt i egen lejlighed.

Der udarbejdes individuelle handleplaner med beskrivelse af målene for den enkelte elevs ophold i bokollegiet.

Fælles for de fleste unge er, at de har brug for støtte til at skabe rutiner ifht. de dagligdags gøremål; tøjvask, oprydning, rengøring, indkøb, madlavning og personlig hygiejne.

Mange unge har også brug for støtte til at få overblik over økonomien, tage kontakt til læge/tandlæge, bank og andre offentlige myndigheder.

Udover disse individuelle målsætninger har botræningen også til formål at støtte den unge i social kontakt med andre ligestillede unge .

Fællesskabet er kendetegnet ved hyggeligt samvær i bokollegierne, ture/arrangementer i weekender og årlige studieture.

Bokollegium i Adelgade