Individuelle forløb


Randers Bo- og Erhvervstræning tilbyder erhvervstræning, der er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. Formålet er at afklare og udvikle arbejdsevnen med henblik på etablering af job til unge med særlige behov. 

 

Den unge og job- og uddannelsesvejlederen afdækker sammen den unges interesser, evner og hvilket område, den unge kan være motiveret til at afprøve beskæftigelse indenfor. Job- og uddannelsesvejlederen afsøger herefter en arbejdsplads der kan matche den unges ønsker og kompetencer.

 

Randers Bo- og Erhvervstræning samarbejder bredt og overvejende lokalt. Der etableres praktikker i såvel private som offentlige virksomheder. 
Et praktikforløb starter altid med en praktiksamtale, hvor den unge kan se arbejdspladsen og blive introduceret for de opgaver, som den unge kan få på arbejdspladsen, ligesom den unge kan blive introduceret til de medarbejdere, som den unge vil skulle arbejde sammen med. 
Under hele erhvervsforløbet følges den unge tæt af Job- og uddannelsesvejlederen, og der vil ligeledes være et tæt samarbejde med arbejdsgiveren og den unges kommunale sagsbehandler. 

Bred erhvervsafklaring.
Det vil ofte være nødvendigt at afprøve forskellige praktikker, for at give den unge det bedst mulige grundlag for at finde det rigtige fagområde for fremtidig beskæftigelse. Oftest vil et erhvervsforløb strække sig over 2-3 år. Det første år bruges oftest til at introducere den unge til flere forskellige fagområder, således at der kan spores ind på, hvilket fag eleven bedst mestrer og trives i. Herefter sker en oplæring inden for det valgte fag. Der er fokus på, at den unge bliver en del af arbejdspladsen både kollegialt og socialt. Endvidere sættes der fokus på udvikling i arbejdsopgaver og tempo, arbejdstid og stabilitet. 
Langt de fleste af de unge, som gennemgår et erhvervstræningsforløb hos Randers Bo- og Erhvervstræning afsluttes til et flexjob. 

Mentorstøtte.
De fleste unge får tilbudt mentorstøtte i forbindelse med praktikforløb på en arbejdsplads. 
En mentor er en medarbejder på arbejdspladsen, som støtter den unge ud over, hvad en arbejdsgiver sædvanligvis forventes at varetages. 
Arbejdsgiveren får dækket lønomkostningerne for den medarbejder, der skal være mentor, ligesom der også kan gives tilskud ti uddannelse af en mentor. 

 

Helhedsorienteret tilbud. 
Randers Bo- og Erhvervstræning er et helheldsorienteret tilbud, og langt størstedelen af vores unge i erhvervsforløb modtager også bostøtte fra Randers Bo- og Erhvervstræning, enten i vores interne bokollegier eller i egen bolig. Job- og botræning ses således som en helhed. Erfaringerne i botræningen kan derfor anvendes på det jobmæssige område og omvendt. Der er således et tæt samarbejde mellem den unge, job- og uddannelsesvejlederen og botræneren. 

 

Lovgivning.
Erhvervsforløb hos Randers Bo- og Erhvervstræning bevilges efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, enten som et ressourceforløb, et revalideringstilbud eller et opkvalificeringstilbud efter § 32.