Støttebeboer

 

Ved Randers Bo- og Erhvervstræning har vi valgt at have en støttebeboer i vort bollegie på Strømmen. Der er tale om unge mennesker, som fungerer som rollemodeller for eleverne og bidrager med deres kendskab til ungdomskulturen.

Vi har 1 lejlighed forbeholdt støttebeboeren. En støttebeboer er en jævnaldrende person, der har lyst, overskud og ressourcer til at bo/støtte på en anderledes måde. Desuden giver denne form mulighed for -på en ny måde- at engagere sig i frivilligt socialt arbejde.

Ideen med en støttebeboer er, at vedkommende virker som rollemodel og bor på lige vilkår med de øvrige unge i bokollegiet.

Støttebeboerens hovedfunktion er at være kvalificeret til stede i de unges fritid, hvilket blandt andet indebærer at være med til at:

Skabe en god stemning

Have kontakt og fortrolighed med de unge.

Deltage i fællesspisningen

Være initiativrig i forhold til planlægning af -og deltagelse i aktiviteter.

Den rolle støttebeboeren har, er altså mest af alt bare at være sig selv og være tilstede, men den kvalificerede tilstedeværelse indebærer imidlertid også en form for iagttagelsesfunktion, idet støttebeboeren forventes at underrette personalet, såfremt der opstår problemer af væsentlig karakter.

Som støttebeboer ved RBE får man tilbudt en lejlighed og kost for kr. 900.- pr. måned.

Som støttebeboer skal man deltage i husets daglige gøremål, dvs. indgå i mad- og rengøringsturnus.