Værdigrundlag

 

Randers Bo- og Erhvervstrænings værdigrundlag udtrykkes ved ordene trivsel, udvikling og positivitet!

 

Trivsel:

Ved Randers Bo- og Erhvervstræning er trivsel en kerneværdi for den enkelte og for fællesskabet. Den består i, at vi er bevidste om at vise omsorg og derigennem skabe et trygt og tillidsfuldt miljø.

 

Udvikling:

Ved Randers Bo- og Erhvervstræning er udvikling en kerneværdi. Denne værdi udfoldes i et åbent, kreativt og positivt miljø, der udfordrer fællesskabet og den enkelte.

 

Positivitet:

Ved Randers Bo- og Erhvervstræning er positivitet en kerneværdi, som udtrykker vores holdning i mødet med det enkelte menneske. Vi er bevidste om, at begejstring, glæde og tro er nødvendige redskaber for trivsel og udvikling