Bestyrelse

 

Karen Roed, formand (udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem)

 

Mette Marie Gocht Jensen, næstformand (udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem)

 

Kirsten Fabian, (udpeget af Ligeværd Randers)

Karsten Møller, (udpeget af Ligeværd Randers)

 

Jan Buus Larsen, (udpeget af Randers Kommunes byråd)

 

Benny Thomsen (udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem), erhvervs-repræsentant

 

Pia Thomasen, sekretær (Jysk børneforsorg/Fredehjem)

 

Ole Andersen, Jobcenterchef, Randers Kommune, tilforordnet

 

Rune Pinnerup Nielsen AMR og repræsentant for personalet